Team Rotary Favrskov Legatet

 

I samarbejde med Team Rotary Favrskov indstifter Favrskov Musikskoles Venner i foråret 2018:

Team Rotary Favrskov Legatet

“Team Rotary Favrskov Legatets formål er at støtte, engagere og motivere talentfulde børn og unge i
Favrskov Kommune, som ønsker at dygtiggøre sig inden for musik og/eller sang via årlig tildeling af
legat(er) til dækning af elevbetaling for undervisning i Favrskov Musikskole.”

Team Rotary Favrskov Legatet yder økonomisk støtte til børn og unge mellem 8 og 20 år, hjemmehørende i Favrskov Kommune. Støtten gives via tilskud til hel eller delvis friplads til soloundervisning (á 25 min. ugentlig) i Favrskov Musikskole.

I 2019 uddeles 3 legater á 1 hel friplads.

Ansøgningsfristen løber fra den 1. april  til den 30. april 2019.

Selve uddelingen vil foregå ved musikskoles Favrskov sommerkoncert i Hadsten.

Spørgesmål kan rettes til:
Jørgen Lakkenborg, formand, Favrskov Musikskoles Venner, tlf. 8646 3112 eller e-mail formand@fmsv.dk
Steen Pallesen, kasserer og legatbestyrelsesmedlem, tlf: 61 70 83 53 eller e-mail kasserer@fmsv.dk