Gössler-Moralez-Legatet Historien

 

Helle Gössler & Dominique Moralez

Gössler-Moralez-Legatet blev indstiftet i 2011 på initiativ af sopranen Helle Gössler og tenoren Dominique Moralez. Helle Gössler kommer fra Hadsten.
Med udgangen af sæsonen 2016/17 var legatets midler opbrugt, og legatet er hermed ophørt.

Legatets midler var tilvejebragt ved en støttekoncert d. 16. December 2010 i Kulturhus Sløjfen i Hadsten, hvor Helle og Dominique opførte deres egen musical Love Story baseret på kærlighedssange fra den internationale sangskat.

Gössler-Moralez-Legatets formål var at støtte talentfulde børn og unge i Favrskov Kommune, som ønskede at dygtiggøre sig inden for musik og/eller sang. Legatet blev uddelt som hel eller delvis støtte til betaling af musikskoleundervisning i Favrskov Musikskole.

Legatet blev administreret af Favrskov Musikskoles Venner i samarbejde med Helle Gössler,
Dominique Moralez og Farvrskov Musikskole.

Legatmodtagere 2016:

1/1 legat: Sam Diba
1/2 legat: Daniel Sejr Thomsen
1/3 legat: ingen legat i 2016/17, da legatets midler var opbrugt.

Legatmodtagere 2015:

1/1 legat: Amalie Løbner
1/2 legat: Clara Siv Lindgaard
1/3 legat: ingen legat i 2015/16, da der var en der sprang fra.

Legatmodtagere 2014:

1/1 legat: Asbjørn Lysmose Jensen
1/2 legat: Amalie Berndt Schjødt-Pedersen
1/3 legat: Maiken Lindholst

Legatmodtagere 2013:

1/1 legat: Lasse Sørensen
1/2 legat: Magnus Lykke Boel
1/3 legat: Sam Diba

  • 16062012 143

    Foto: Steen Pallesen

  • 16062012 144

    Foto: Steen Pallesen

  • 16062012 145

    Foto: Steen Pallesen

Legatmodtagere 2012:

1/1 legat: Jens Ginge Skov 12 år, klaver (i midten)
1/2 legat: Pernille Dybdal Jensen 14 år, guitar (nr. 2 fra højre)
1/3 legat: Nicklas Sahl Jensen 15 år, guitar og sang (nr. 2 fra venstre)

Foto: Jan Bjerre

 

Legatmodtagere 2011:

1/1 legat: Henrik Frier Olesen 17 år, elbas (bagerst th.)
1/2 legat: Iben Nyvang 10 år, klaver (forrest midt)
1/3 legat: Nicklas Sahl Jensen 14 år, akustisk guitar (forrest th.)

Foto: Jan Bjerre