sep 082014
 

Kom og vær med til at sætte dit fingeraftryk på vores lille forening, der gør den store forskel.

Tirsdag d. 23. september 19-21 i Sløjfen i Hadsten (et af mødelokalerne på 1. sal) afholder vi den ordinære generalforsamling i Favrskov Musikskoles Venner.

I bestyrelsen mangler vi lidt ekstra hænder, så har Du et lille bestyrelsesmedlem i maven, er Du velkommen. Da vi er en lille forening, kan vi love, at det ikke medfører meget arbejde.

Der vil være lidt til ganen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §7 (se vedtægter på fmsv.dk)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. (sendes på e-mail til: formand@fmsv.dk)

Dagsorden for generalforsamlingen udsendes pr. e-mail 7 dage før generalforsamlingen. Tilmeld Dig derfor gerne via e-mail (formand@fmsv.dk), så Du kan få dagsorden tilsendt.

På gensyn
Bestyrelsen

Beklager! Kommentarformularen er lukket i øjeblikket.