aug 272015
 

Klimaproblemer, krige og fattigdom kan vi måske ikke gøre noget ved direkte, men rammerne for dit barns musikskoleliv, kan vi have indflydelse på. Og skal vi op på den høje hest, er det jo i virkeligheden via den nære interessesfære, at vi skaber grobunden for en bedre verden.

Favrskov Musikskoles Venner (FMSV) er en lille interesseforening, der primært hjælper til, når Favrskov Musikskole laver arrangementer. Det er en håndsrækning musikskolen er meget glade for. Det er jo dejligt, at musikskolen kan bruge deres lærerressource på deres primære ydelser, når de laver arrangementer.

I februar 2015 lancerede FMSV sit eget arrangement. Omkring 50 sangglade mennesker deltog i vores fantastiske Syng-Sammen-Workshop, hvor Anne Lise Quorning og Jesper Brun-Jensen tog os på en rejse i sangteknik og sangglæde.
FMSV administrerer et legat, som kan gavne musikglade unge mennesker. Gössler-Moralez legatet uddeles én gang årligt til udvalgte ansøgere og udgør støtte til musikskoleundervisning.

Det kræver jo i grunden så lidt.
Giv en hånd med, når FMSV byder op til dans…
eller mød op til vores generalforsamling tirsdag d. 22. september…
eller bedre endnu meld dig til vores bestyrelse, og giv dit besyv med i planlægningen af vores aktiviteter.
Indkaldelse til ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. september kl. 19-21 i Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, Hadsten.
Dagsorden (ifølge vedtægter):
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §7
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes pr. e-mail 7 dage før generalforsamlingen.

Mvh. bestyrelsen

Beklager! Kommentarformularen er lukket i øjeblikket.