aug 182016
 

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling tirsdag d. 20. september kl. 19-21 i Kulturhuset Sløjfen i Hadsten.

Vi håber, der møder mange interesserede op, så vi kan blive endnu flere om at skabe nogle gode rammer om Musikskolens arrangementer. I det kommende år skal vi også have planlagt endnu et arrangement, som er vores eget, og vi skal have et nyt legat op at stå. Så et spænende år står for døren.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §7

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes pr. e-mail 7 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt

Beklager! Kommentarformularen er lukket i øjeblikket.