sep 162015
 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §7
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

ad 4:
§5 teksten: “Dagsorden for generalforsamlingen udsendes pr. e-mail 7 dage før generalforsamlingen.” foreslås ændret til: “Dagsorden for generalforsamlingen slås op på foreningens hjemmeside 7 dage før generalforsamlingen.”

Beklager! Kommentarformularen er lukket i øjeblikket.