Steen Pallesen

sep 082014
 

Kom og vær med til at sætte dit fingeraftryk på vores lille forening, der gør den store forskel.

Tirsdag d. 23. september 19-21 i Sløjfen i Hadsten (et af mødelokalerne på 1. sal) afholder vi den ordinære generalforsamling i Favrskov Musikskoles Venner.

I bestyrelsen mangler vi lidt ekstra hænder, så har Du et lille bestyrelsesmedlem i maven, er Du velkommen. Da vi er en lille forening, kan vi love, at det ikke medfører meget arbejde.

Der vil være lidt til ganen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §7 (se vedtægter på fmsv.dk)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. (sendes på e-mail til: formand@fmsv.dk)

Dagsorden for generalforsamlingen udsendes pr. e-mail 7 dage før generalforsamlingen. Tilmeld Dig derfor gerne via e-mail (formand@fmsv.dk), så Du kan få dagsorden tilsendt.

På gensyn
Bestyrelsen

jun 102014
 

Så er de nye legatmodtagere fundet. Legatet udgør hel eller delvis betaling af undervisning ved Favrskov Musikskole.
Følgende modtager legat:

  • Asbjørn Lysmose Jensen 1/1 legat
  • Amalie Berndt Schjødt Pedersen 1/2 legat
  • Maiken Lindholst 1/3 legat
aug 262013
 

Er du en af dem, der er ubekvem ved at møde op til en generalforsamling, da du er nervøs for at blive indfanget som bestyrelsesmedlem?

Så skal du helt sikkert ikke møde op til generalforsamlingen i FMSV d. 10.september 19-20.30 i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, da der er overvældende sandsynlighed for, at du bliver valgt ind 

Børnene til to af bestyrelsens medlemmer falder snart for aldergrænsen som elever i Musikskolen, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne vælger at stoppe. De må således undvære de mange positive tilkendegivelser fra lærere og ledelse i Musikskolen, som sætter meget stor pris på den indsats som foreningen yder i forbindelse med sommer- og julekoncerter. Her bidrager foreningen nemlig med opsætning- og nedtagning af stole og borde, transport af musikinstrumenter – nå ja, og ikke mindst bestyrer vi også udskænkning af kaffe, kage, øl og vand, til stor glæde for tilhørerne til koncerterne. Dermed frigives lærernes tid til at være musikalske sammen eleverne.

Planlægningen af dette foregår ved 4 årlige bestyrelsesmøder af en times varighed (afholdes oftest over Skype) samt en årlig generalforsamling – det er da en overskuelig indsats!!!

Mød derfor op på generalforsamlingen og deltag i kampvalget om de to ledige pladser i bestyrelsen i sikker forvisning om, at den indsats der ydes af FMSV gør en forskel for Musikskolen og dens elever.

Se dagsorden til Generalforsamling her (docx fil)

Mvh. bestyrelsen